پروژه بازرسی اسکلت فلزی

  مشاور . کانی کاوان شرق . کان آذبن

  محل بازرسی : کارخانه اسکلت فلزی مانا سازه – آبیک

  محل نصب اسکلت فلزی :

  ۱ – طبس کارخانه ذغالشویی شرکت ممرادکو

  ۲- کرمان . کارخانه آهک .شرکت بوتیا وابسته به هولدینگ ممرادکو

  شروع : سال ۱۳۹۴

  پابان : ۱۳۹۵

  کارفرما :  شرکت ممرادکو( وابسته به هولدینگ میدکو)

 

توضیحات پروژه:

– بازرسی و نظارت بر ساخت اسکلت فلزی سالن  تولید پروژه ذعالشویی طبس

– بازرسی و نظارت بر ساخت سازه های سالن پروژه آهک کرمان

 

وضعیت : به اتمام رسیده

image
image