پروژه مدیریت و کنترل داده های پروژه  (  CMIS )گندله سازی گهرزمین سیرجان

 

            کارفرمای اصلی : شرکت سنگ آهن گهر زمین

            مشاور : پامیدکو

          این پروژه به تایید نماینده شرکت اتوتک آلمان رسیده است .

          تاریخ شروع : خرداد ۹۷
          تاریخ پابان : مرداد ۹۸

          دارای رضایت انجام کار از،شرکت اسفالت طوس

 

 

 CMIS یا Control Management Information System سیستمی بر پایه دیتابیس SQL می باشد که با استفاده از آن می توان به اهداف زیر دست یافت :