پروژه مدیریت و کنترل داده های پروژه ( CMIS )

پروژه مدیریت و کنترل داده های پروژه  (  CMIS )گندله سازی گهرزمین سیرجان               کارفرمای اصلی : شرکت سنگ آهن گهر زمین             مشاور : پامیدکو           این پروژه به تایید نماینده شرکت اتوتک آلمان...

بیشتر بخوانید