گواهینامه ها و تقدیرنامه ها: پروانه فعالیت صنعتی از اداره کل صنعت و معدن استان تهران  سال 1384 اخذ رتبه بازرسی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (در دست اقدام ) اخذ گواهی استاندارد مدیریت کیفیت ایزو (    2015- 9001   )  از شرکت       MOODY INTERNATIONAL تقدیر نامه...