گواهینامه ها و تقدیرنامه ها:

  • پروانه فعالیت صنعتی از اداره کل صنعت و معدن استان تهران  سال 1384
  • اخذ رتبه بازرسی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (در دست اقدام )
  • اخذ گواهی استاندارد مدیریت کیفیت ایزو (    2015- 9001   )  از شرکت       MOODY INTERNATIONAL
  • تقدیر نامه بازرسی تجهیزات کارخانه گندله سازی سه چاهون (شرکت سنگ آهن مرکزی)
  • تقدیرنامه مدیریت داده ها درپروژه ( CMIS  ) کارخانه گندله سازی گوهر زمین(شرکت آسفالت طوس)
  • تقدیرنامه بازرسی و نظارت بر ساخت اسکلت فلزی کارخانه ذغالشویی طبس و آهک کرمان (شرکت ممراد کو)

 

 

تقدیرنامه مدیریت داده ها کارخانه گندله سازی گهرزمین آسفالت طوس
تقدیرنامه مدیریت داده ها کارخانه گندله سازی گهرزمین آسفالت طوس CMIS
گواهینامه مدیریت کیفیت ایزو 9001
گواهینامه مدیریت کیفیت ایزو 9001
تقدیرنامه نظارت بر ساخت اسکلت فلزی زغالشویی طبس و آهک کرمان شرکت ممراد کو